Privacy Policy

Door gebruik te maken van de website van Hotel Snouck van Loosen kunt u onder andere online reserveringen maken en vragen- en feedbackformulieren insturen. Wanneer u een van de bovenstaande handelingen verricht, verstrekt u persoonsgegevens aan Hotel Snouck van Loosen.

Welke informatie wordt door Hotel Snouck van Loosen verzameld en verwerkt?
• informatie die u verstrekt binnen de context van een service Hotel Snouck van Loosen, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, paspoortnummer of nummer van identiteitsbewijs, creditcardgegevens met inbegrip van de naam van de creditcardhouder, het factuuradres, het creditcardnummer en de vervaldatum;
• informatie over uw voorkeuren en gezinssamenstelling, met inbegrip van kamervoorkeuren, vrijetijdsbesteding, naam en leeftijd van kinderen en andere informatie die benodigd is om te voldoen aan speciale verzoeken;
• informatie over uw gebruik van de website, voorkeur voor communicatievorm, statistische gegevens met betrekking tot uw verblijf.
• eventuele andere informatie die u vrijwillig verstrekt aan Hotel Snouck van Loosen.

Voor welke doeleinden gebruikt Hotel Snouck van Loosen informatie over u?
• om u in staat te stellen de website te gebruiken en om de diensten van Hotel Snouck van Loosen te leveren (zoals het uitvoeren van een reservering of het beantwoorden van een verzoek om informatie);
• voor identificatie- en verificatiedoeleinden;
• om betalingen te kunnen verwerken;
• om de website te beveiligen en af te stemmen op uw wensen en behoeften;
• om informatie over u te verstrekken aan derden en toegang te bieden tot dergelijke informatie, indien u daartoe toestemming hebt gegeven of dit op grond van wetten en/of voorschriften is toegestaan.

Hoe beschermt Hotel Snouck van Loosen uw persoonlijke informatie?
Om de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens te waarborgen, toegang ertoe door onbevoegden te voorkomen en erop toe te zien op dat de persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt, heeft Hotel Snouck van Loosen passende fysieke, elektronische en beheertechnische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die het hotel online verzamelt te beschermen en te beveiligen. Hotel Snouck van Loosen geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden voor direct marketing (zoals het toezenden van aanbiedingen en promoties), tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt verleend. Hotel Snouck van Loosen geeft uw informatie door aan derden voor zover u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend met betrekking tot de betreffende derde partij en/of voor zover de informatie niet met u in verband kan worden gebracht (bijvoorbeeld automatisch gegenereerde informatie).Hotel Snouck van Loosen geeft uw persoonsgegevens ook door aan derden indien het hotel daartoe verplicht is op grond van nationale of internationale wetten, jurisprudentierecht en/of voorschriften, of indien Hotel Snouck van Loosen dit nodig acht om haar eigen rechten te beschermen.

Cookies
Onze klanten dienen zich er tevens van bewust te zijn dat informatie en gegevens mogelijk automatisch worden verzameld door de normale werking van onze webservers en door het gebruik van ‘cookies’. We verzamelen daarnaast technische informatie met betrekking tot uw computer, telkens wanneer u een pagina opent tijdens uw bezoek aan onze websites. Tot deze informatie behoren onder andere uw IP-adres, het gebruikte besturingssysteem en het type browser. We verzamelen deze informatie om de kwaliteit van uw bezoek aan onze website te verbeteren.

De bijzonder historie van Snouck van Loosen

Margaretha Maria is vooral bekend geworden vanwege haar nalatenschap. Ze was de jongste van de zes dochters van het echtpaar Snouck van Loosen. Haar vader was afkomstig uit Leiden en heette eigenlijk Samuel Snoeck. Toen hij in 1793 trouwde met Cornelia Petronella van Loosen kocht hij de familienaam van zijn vrouw erbij….

Hotel en omgeving impressie

Previous slide
Next slide
Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.